Algemene Voorwaarden

Arcade streeft naar een goede relatie tussen leverancier (Arcade) en afnemer (u als klant). Daarom is het van groot belang dat regels betreffende de overeenkomst (uw bestelling) duidelijkheid verschaffen, om op deze manier een goede relatie op te bouwen met de afnemers

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die verkocht worden in de webwinkel van Arcade. Door uw bestelling te plaatsen bij Arcade geeft u te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Arcade een orderbevestiging via de mail aan de koper heeft verstuurd. Bij iedere orderbevestiging zit een factuur en elke factuur heeft een factuurnummer. Het is belangrijk om dit nummer te bewaren. De betaling dient eveneens te geschieden onder vermelding van dit factuurnummer.  De elektronische bestanden van Arcade gelden hierbij als bewijs.

3.
Alle vermelde bedragen op www.antiekarcade.nl  zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij bij het artikel anders is vermeld. Voor bestelling onder € 50,00 berekenen wij € 7,50 verzendkosten. Het totaal bedrag is altijd inclusief BTW.

4.
Informatie afbeeldingen, telefonisch of via e-mail verstrekt, evenals opgaven betreffende de belangrijkste kenmerken van het product worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Arcade behoudt zich het recht verkoopprijzen aan te passen.

5.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding en zolang de voorraad strekt.

6.

De betaling via de internetsite geschiedt d.m.v. Ideal, creditkaart, PayPal of via bankoverschrijving.

8. Reserveren van artikelen zonder dat daarvoor de volledige betaling vooraf is voldaan, is in uitzonderlijke gevallen in overleg mogelijk.

7.
De betaling dient ten allen tijde, volledig,  te zijn ontvangen bij Arcade, alvorens Arcade tot uitleveren overgaat. Betalingen dienen direct bij de bestelling te worden gedaan.

9.
In geval van niet tijdige betaling is Arcade bevoegd de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de koper zijn volledige betalingsverplichting is nagekomen.

10.
Arcade blijft eigenaar van de producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

11.
Zodra uw betaling is ontvangen zullen wij het artikel binnen 3 werkdagen met DPD verzenden. Dit geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Meubelstukken of grotere items die niet per DPD kunnen worden verzonden, worden in overleg met de klant op een andere wijze geleverd.

12.
Indien een van de bestelde producten niet op voorraad is, wordt via e-mail contact met u opgenomen. Arcade is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen indien een van de bestelde producten niet op voorraad is.

13.
Retouren uitsluitend binnen 14 dagen na ontvangst. Buiten deze termijn kunnen wij geen retouren accepteren. Zodra wij het product terug hebben, zullen wij het volledige bedrag zo snel mogelijk op uw rekening terugstorten.

14.
Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

  • Goederen beschadigt zijn door de koper
  • De koper zelf een artikel heeft trachten te herstellen
  • Vermissing van aanhechtingen aan de goederen
  • De goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden
  • De goederen zich niet meer in dezelfde verkoopbare staat bevinden als tijdens aflevering.
  • De goederen in opdracht van de klant zijn aangepast of gemaakt.

15.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. De koper dient een e-mail te verzenden alvorens het product retour gezonden wordt.

16.
De kosten van het retour zenden van het product zijn voor de koper. Ongefrankeerde en onterechte retourzendingen worden niet in ontvangst genomen.

17.
Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de koper.

18.
In geval van overmacht is Arcade niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

19.
Onder overmacht valt onder andere:

  • Stakingen
  • Brand
  • Niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
  • Storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding.

20.
Arcade kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade die op grond van dwingrechtelijke regels voor haar risico komen.

21.
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.