Antiek Arcade. Twee bijzondere winkels

Welkom bij Arcade Antiek & InterieurKlik op een artikel voor meer informatie en foto's

Algemene voorwaarden

Arcade streeft naar een goede relatie tussen leverancier (Arcade) en afnemer (u als klant). Daarom is het van groot belang dat regels betreffende de overeenkomst (uw bestelling) duidelijkheid verschaffen, om op deze manier een goede relatie op te bouwen met de afnemers

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle produkten die verkocht worden in de webwinkel van Arcade. Door uw bestelling te plaatsen bij Arcade geeft u te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Arcade een orderbevestiging via de mail aan de koper heeft verstuurd. Bij iedere orderbevestiging zit een factuur en elke factuur heeft een factuurnummer. Het is belangrijk om dit nummer te bewaren. De betaling dient eveneens te geschieden onder vermelding van dit factuurnummer.  De elektronische bestanden van Arcade gelden hierbij als bewijs.

3.
Alle vermelde bedragen op www.antiekarcade.nl  zijn in euro’s, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Voor het verzenden binnen Nederland berekenen wij een bedrag van € 5,50 en onder rembours een bdrag van €15,00 tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het totaal bedrag is altijd inclusief BTW.

4.
Informatie afbeeldingen, telefonisch of via e-mail verstrekt, evenals opgaven betreffende de belangrijkste kenmerken van het produkt worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Arcade behoudt zich het recht verkoopprijzen aan te passen.

5.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding en zolang de voorraad strekt.

6.
De betaling via de internetsite geschiedt d.m.v. Ideal of via bankoverschrijving. 

7.
De betaling dient ten allen tijde, volledig,  te zijn ontvangen bij Arcade, alvorens Arcade tot uitleveren overgaat. Betalingen dienen direct bij de bestelling te worden gedaan.

8.
Het is niet mogelijk artikelen te reserveren zonder dat uw betaling door ons is ontvangen.

9.
In geval van niet tijdige betaling is Arcade bevoegd de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de koper zijn volledige betalingsverplichting is nagekomen.

10.
Arcade blijft eigenaar van de produkten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

11.
Zodra uw betaling is ontvangen zullen wij het artikel binnen 3 werkdagen met tnt-post verzenden. Dit geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

12.
Indien een van de bestelde produkten niet op voorraad is, wordt via e-mail contact met u opgenomen. Arcade is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen indien een van de bestelde produkten niet op voorraad is.

13.
Retouren uitsluitend binnen 7 dagen na ontvangst. Buiten deze termijn kunnen wij geen retouren accepteren. Zodra wij het product terug hebben, zullen wij het volledige bedrag zo snel mogelijk op uw rekening terugstorten, excl. de verzenkosten van € 5,50.

14.
Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

  • Goederen beschadigt zijn door de koper
  • De koper zelf een artikel heeft trachten te herstellen
  • Vermissing van aanhechtingen aan de goederen
  • De goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden
  • De goederen gedragen en/of gewassen zijn
  • De goederen zich niet meer in dezelfde verkoopbare staat bevinden als tijdens aflevering.

15.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden . De koper dient een e-mail te verzenden alvorens het produkt retour gezonden wordt.

16.
De kosten van het retour zenden van het produkt zijn voor de koper. Ongefrankeerde en onterechte retourzendingen worden niet in ontvangst genomen.

17.
Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de koper.

18.
In geval van overmacht is Arcade niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

19.
Onder overmacht valt onder andere:

  • Stakingen
  • Brand
  • Niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
  • Storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding.

20.
Arcade kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade die op grond van dwingrechtelijke regels voor haar risico komen.

21.
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.